Logscom är ett teknikföretag som arbetar med att förbättra och effektivisera skogsbranschen. De vänder sig till såväl markägare som skogsmaskinentreprenörer och sågverk. De har bland annat utvecklat ett virkesmätningssystem som skapar bästa möjliga uppföljning från skogsavverkningar, genom märkning av stockarna redan i skördaraggregatet.

Till Logscoms hemsida