Sparbanksstiftelsen Norrlands

Investeringsprocessen

Vi tittar årligen på ett stort antal bolag men bara ett fåtal uppfyller våra krav och leder vidare till en investering. Prospekten och förfrågningarna kommer in till oss på olika sätt; genom våra egna nätverk eller genom att man hört talas om oss. Oftast handlar det om unga entreprenörer. Inför varje förvärv genomför vi en due dilligens, alltså en förvärvsutredning av bolaget. Det gör vi för att lära känna entreprenören och verksamheten samt för att kunna lägga grunden till ett långsiktigt värdeskapande i bolaget.

Ägarandel

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalsstiftelses mål är att vara en ansvarsfull minoritetsägare. Vi deltar inte i styrelsearbetet men vill gärna medverka till att det unga företaget får en kompetent styrelse. Vi välkomnar samarbete med annan part och ser oss som det privata alternativet till det offentliga riskkapitalet. Vår ägarandel ligger mellan 10 % och 30 %, och vi ser gärna en exit inom 5–7 år.

Investeringsintervall

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse kan investera upp till 5 miljoner kronor men oftast ligger våra investeringar mellan 500 000 kronor och en miljon kronor. Investeringen sker företrädesvis genom aktieförvärv som aktieägartillskott och/eller konvertibla lån. Vid kontakt med oss ser vi helst att bolagen inte är övervärderade.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column][/vc_row]