Sparbanksstiftelsen Norrlands

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse verkar för att främja långsiktig regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region med kapital, kunskap och ett stort nätverk. Vi tar inte plats i styrelsen utan du behåller full bestämmanderätt över ditt företag.

Har du en affärsidé du brinner för och ett dedikerat team som delar din vision?

Hör av dig till oss!

Vår styrelse

Johan Duvdahl, styrelseordförande Storuman

Vi är en god ägare i rätt fas, med rätt krav som leder ditt bolag till långsiktig framgång där kurvan fortsätter att peka uppåt efter att vi lämnat ägandet av ditt bolag.”

Johan är näringslivschef i Storumans kommun och vd i ett av kommunens helägda dotterbolag, ILC Storuman AB. Han har tidigare varit delägare i ett företag som levererade bredbandstjänster.

Företagande liggande Johan varmt om hjärtat. När företagande fungerar som bäst är det utvecklande, stimulerande och kreativitetshöjande. Johan har tidigare själv varit en del av sådan resa som företagare och får nu vara en del i det som stödjare till andra i sådan utveckling. Johans, och hela styrelsens samlade engagemang, ger inte bara det enskilda företaget bättre förutsättningar utan bidrar till ett bättre samhälle där både företagare och företag verkar. Han har stort intresse av ägar- och verksamhetsstyrning samt bolags- och teamutveckling, och han är ett extra bra stöd i frågor som rör ledarskap.

Maria Ottosson, Skellefteå

”Vi har lång erfarenhet av att bygga upp företag från grunden och kan i tidiga skeden se vad som krävs för att förbättra och utveckla en verksamhet.”

Marias resa som entreprenör började när hon som 25-åring gav sig in i fastighetsbranschen och byggde upp fastighetsbolaget Älvsbacka fastigheter. Hon investerar i många olika fastighetsprojekt och äger sen en tid tillbaka även Berglund Bygg i Skellefteå.

Maria ser fram emot att använda sin kompetens och erfarenhet för att hjälpa unga och kreativa människor att få sina verksamheter att växa. Att bygga upp ett företag är tidskrävande. Det gäller att låta det ta tid och helst inte ta ut någon ersättning till en början utan istället återföra det för att få ett stabilt och starkt företag. Det som intresserar henne allra mest är att lösa problem och bidra till utveckling, oavsett om det gäller kapitalet, företaget eller personen.

Marcus Claesson, Härnösand

”Vi innehar mycket kompetens, goda värderingar och visioner som gör skillnad för många.”

Marcus har alltid arbetat med entreprenörskap och företagsamhet genom olika uppdrag. Han har bland annat arbetat som utvecklare av och ledare inom skolväsendet, som regionchef för Ung Företagsamhet och nu som vd för Science centret Technichus som driver flera projekt inom entreprenörskap och innovation.

Marcus brinner för att få vara en del i företagens och entreprenörens utveckling från idé och koncept till färdig verksamhet. Han drivs av viljan att bidra med gott för Västerbotten och Västernorrland genom generering av arbetstillfällen och möjligheten att lyfta och utveckla innovativa, hållbara företag och entreprenörer. Marcus är ett extra bra stöd vad gäller företags- och processledning samt har ett stort kontaktnät.

Jonas Nordin, Umeå

”Vi är en nyfiken och framåtsyftande ägare som vill vara med i början av företagsresan. Vi har god dialog med våra portföljbolag och vill att ni ska tycka att det är roligt att ha oss med på resan.”

Jonas arbetar som regionchef för Företagarna i Västerbotten och Norrbotten. En organisation med 30 lokalföreningar och cirka 2 500 medlemsföretag, som arbetar med politisk påverkan och sina medlemmar. Jonas var tidigare regionchef på Ung Företagsamhet i Västerbotten. Båda uppdragen handlar om regional utveckling och har gett honom ett brett nätverk bland företagare och politiker.

Företag skapar jobb, tillväxt, välfärd och samhällsutveckling. Att få jobba med att låta företagare bli så bra som möjligt är något som Jonas verkligen brinner för. Han är särskilt intresserad av företag som vill växa och bidrar gärna med kunskap gällande finansiering, kompetensförsörjning och andra viktiga frågor runt ett företags tillväxt. Han har också ett stort nätverk och kunskap inom det företagsstödjande systemet.

Mats Norberg, Ramvik

”Vi hjälper människor att utvecklas i sitt företagande och entreprenörskap, med utgångspunkt från deras egna intressen och målsättningar.”

Mats är verksam som affärsrådgivare på Ludvig & Co och jobbar med företagare som vill förändra. Det kan vara allt från uppstart och utveckling av företagande, till försäljning eller avveckling. En hel del generations- och ägarskiften i varierande branscher har det blivit under åren. Insikten har under åren vuxit fram om hur starkt och viktigt, eller kanske helt avgörande, det personliga intresset och passionen är för att lyckas som företagare.

Mats driver egna företag i mindre skala med hästuppfödning samt fokusering på paketering och administration kring andelsägande av travhästar. Under senare år har det även blivit ett flertal styrelseuppdrag inom travsporten och i dagsläget sitter han med i styrelsen för Svensk Travsport samt ATG.