Unika Butiker är ett nätverk med en webbportal och mobilapp som riktar sig till fristående och privata butiker i Sverige. Unika Butiker ökar lönsamheten och minskar butikernas kostnader. Butikerna får ökad konkurrenskraft, blir synligare, starkare mot leverantörer och når nya kunder och marknader.

Till Unika Butikers hemsida