GreenExergy har teknikförsäljning inom energibranschen som huvudsaklig inriktning. De erbjuder teknik- och projekttjänster inom bioenergi, vattenkraft, processindustri och energilagring. Verksamheten inriktar sig mot europamarknaden inom bioenergi men GreenExergy arbetar till största delen inom Sverige.

Till GreenExergys hemsida