Innovationsbyrån Dohi Agency utvecklar nästa framtids digitala tjänster och produkter. Dohi Society sätter upp mötesplatser och scener för inspiration och erfarenhetsutbyte. Dohi Venture bryter ny mark och investerar i entreprenörer och samtidigt utvecklar bolagen inom Dohi Media nya former för kommunikation.

Till Dohis hemsida