Big Akwa är ett food-tech företag baserat i Härnösand. Företaget planerar att bygga en landbaserad fiskodling i Västernorrland med ambitionen att producera 3 000 ton fisk årligen. Fiskodlingen bedrivs i ett industriellt samarbete med processindustrin, vilket skapar en cirkulär lösning där restprodukter tillvaratas på ett ekonomiskt sätt.

Till Big Akwas hemsida