Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse verkar för att främja långsiktig regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region med kapital, kunskap och ett stort nätverk. Vi tar inte plats i styrelsen utan du behåller full bestämmanderätt över ditt företag.

Har du en affärsidé du brinner för och ett dedikerat team som delar din vision?

Vår styrelse

Claudia Häggström
Örnsköldsvik

Vi har möjlighet att tillföra både pengar och ledarskap i ett nystartat företag som har en idé och en vilja att lyckas på marknaden.”

Claudia är egenföretagare  och erbjuder affärsrådgivning och lönsamhetsstyrning mot små och medelstora företag. Hon är även verksamhetsansvarig för NyföretagarCentrum i Örnsköldsvik, och har tidigare arbetat inom industrisektorn som controller, inom försäljning och produktion samt som ekonomichef.

Hon ser ett stort behov av både rådgivning och pengar för nyföretagare som startar företag men även de som har funnits på marknaden mellan tre till fem år och vill växa. Claudia tittar på företag ur en ”Balanced scorecard-synpunkt”, det vill säga alla ingående delar bildar en helhet. Skruvar man på en ingående del påverkas en eller flera andra och det är det som gör dynamiken i ett företag. Hon har mycket goda kunskaper och erfarenheter inom lönsamhetsstyrning, att identifiera ett företags styrkor och svagheter och bygga långsiktig lönsamhet.

Johan Duvdahl
Storuman

Vi är en god ägare i rätt fas, med rätt krav som leder ditt bolag till långsiktig framgång där kurvan fortsätter att peka uppåt efter att vi lämnat ägandet av ditt bolag.”

Johan är näringslivschef i Storumans kommun och vd i ett av kommunens helägda dotterbolag, ILC Storuman AB. Han har tidigare varit delägare i ett företag som levererade bredbandstjänster.

Företagande liggande Johan varmt om hjärtat. När företagande fungerar som bäst är det utvecklande, stimulerande och kreativitetshöjande. Johan har tidigare själv varit en del av sådan resa som företagare och får nu vara en del i det som stödjare till andra i sådan utveckling. Johans, och hela styrelsens samlade engagemang, ger inte bara det enskilda företaget bättre förutsättningar utan bidrar till ett bättre samhälle där både företagare och företag verkar. Han har stort intresse av ägar- och verksamhetsstyrning samt bolags- och teamutveckling, och han är ett extra bra stöd i frågor som rör ledarskap.

Jonas Nordin
Umeå

“Vi är en nyfiken och framåtsyftande ägare som vill vara med i början av företagsresan. Vi har god dialog med våra portföljbolag och vill att ni  ska tycka att det är roligt att ha oss med på resan.”

Jonas arbetar som regionchef för Företagarna i Västerbotten och Norrbotten. En organisation med 30 lokalföreningar och cirka 2 500 medlemsföretag, som arbetar med politisk påverkan och sina medlemmar. Jonas var tidigare regionchef på Ung Företagsamhet i Västerbotten. Båda uppdragen handlar om regional utveckling och har gett honom ett brett nätverk bland företagare och politiker.

Företag skapar jobb, tillväxt, välfärd och samhällsutveckling. Att få jobba med att låta företagare bli så bra som möjligt är något som Jonas verkligen brinner för. Han är särskilt intresserad av företag som vill växa och bidrar gärna med kunskap gällande finansiering, kompetensförsörjning och andra viktiga frågor runt ett företags tillväxt. Han har också ett stort nätverk och kunskap inom det företagsstödjande systemet.

Marcus Claesson
Härnösand

“Vi innehar mycket kompetens, goda värderingar och visioner som gör skillnad för många.”

Marcus har alltid arbetat med entreprenörskap och företagsamhet genom olika uppdrag. Han har bland annat arbetat som utvecklare av och ledare inom skolväsendet, som regionchef för Ung Företagsamhet och nu som vd för Science centret Technichus som driver flera projekt inom entreprenörskap och innovation.

Marcus brinner för att få vara en del i företagens och entreprenörens utveckling från idé och koncept till färdig verksamhet. Han drivs av viljan att bidra med gott för Västerbotten och Västernorrland genom generering av arbetstillfällen och möjligheten att lyfta och utveckla innovativa, hållbara företag och entreprenörer. Marcus är ett extra bra stöd vad gäller företags- och processledning samt har ett stort kontaktnät.

Per Levén
Umeå

Vi tänker minst lika mycket på den enskilde företagaren och dennes personliga utveckling som den specifika företagsidé som denne har med sig till oss.”

Per är universitetslektor vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet och har sedan 80-talet arbetat med digitalisering i olika former och sammanhang. Främst som forskare med fokus på stora förändringsprocesser inom industriföretag men även som egenföretagare och affärsutvecklare.

Han är mån om att företag och företagare förstår och drar fördel av de möjligheter som dagens allt snabbare digitalisering innebär. Han är särskilt intresserad av hur den digitala transformationen i grunden är på väg att förändra hela värdekedjor och branschekosystem, exempelvis de sätt som Google förändrat förutsättningarna för marknadsföring och som Spotify förändrat modern musikindustri. Per hjälper er att bedöma och planera för framväxande hot, möjligheter och förutsättningar kopplade till digital transformation.

Stig Wiklund
Sundsvall

Vi hjälper till att utveckla nystartade företag och får dem att lyfta.”

Stig är en väldigt uppskattad mental tränare, coach och föreläsare. Han är dessutom ordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland, styrelseledamot i Swedbank Sundsvall, ordförande i Norrskogs valberedning, delägare i ett företag som jobbar med minireningsverk samt hästägare. Och han har tidigare varit regionchef för LRF Västernorrland, landstings- och kommunpolitiker samt har erfarenhet från hotellverksamhet.

Stig är mycket engagerad i att stärka och utveckla människor och företag. Han har lång och god erfarenhet av att att bygga personliga mästare och mästerliga team. Stig är särskilt intresserad av områden där Riskkapitalstiftelsen verkligen kan göra skillnad och bidra till en stark utveckling i Västerbotten och Västernorrland.