Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse verkar för att främja långsiktig regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region med kapital, kunskap och ett stort nätverk. Vi tar inte plats i styrelsen utan du behåller full bestämmanderätt över ditt företag.

Har du en affärsidé du brinner för och ett dedikerat team som delar din vision?

Vår styrelse

Carina Karlsson

Carina Karlsson
Sollefteå

”Vi vill bidra till ett samhällsklimat där inställningen är att allt är möjligt och där man vågar satsa och utmana – det vinner vi alla på.”

Carina är vd på mjukvarubolaget arifiQ, som är specialiserat på den grafiska branschen. Hon var också vd för det tryckeri där utvecklingen startade och som de idag använder som testbädd för all utveckling.

Med egen erfarenhet från start-up branschen vet Carina hur svårt, utmanande, roligt och fantastiskt det är att skapa något alldeles nytt, men även hur sårbar och ensam man kan vara i olika delar. Carina har alltid haft en stor tilltro till begreppet ”pay it forward” och att satsa på personer snarare än enskilda aktiviteter för att få större och mer hållbara effekter över tid tilltalar henne. Hon trivs i nära kundrelationer och att ta sig an utmaningen att bryta invanda mönster i hur man gjort tidigare.

Maria Ottosson

Maria Ottosson
Skellefteå

”Vi har lång erfarenhet av att bygga upp företag från grunden och kan i tidiga skeden se vad som krävs för att förbättra och utveckla en verksamhet.”

Marias resa som entreprenör började när hon som 25-åring gav sig in i fastighetsbranschen och byggde upp fastighetsbolaget Älvsbacka fastigheter. Hon investerar i många olika fastighetsprojekt och äger sen en tid tillbaka även Berglund Bygg i Skellefteå.

Maria ser fram emot att använda sin kompetens och erfarenhet för att hjälpa unga och kreativa människor att få sina verksamheter att växa. Att bygga upp ett företag är tidskrävande. Det gäller att låta det ta tid och helst inte ta ut någon ersättning till en början utan istället återföra det för att få ett stabilt och starkt företag. Det som intresserar henne allra mest är att lösa problem och bidra till utveckling, oavsett om det gäller kapitalet, företaget eller personen.

Johan Duvdahl

Johan Duvdahl
Storuman

Vi är en god ägare i rätt fas, med rätt krav som leder ditt bolag till långsiktig framgång där kurvan fortsätter att peka uppåt efter att vi lämnat ägandet av ditt bolag.”

Johan är näringslivschef i Storumans kommun och vd i ett av kommunens helägda dotterbolag, ILC Storuman AB. Han har tidigare varit delägare i ett företag som levererade bredbandstjänster.

Företagande liggande Johan varmt om hjärtat. När företagande fungerar som bäst är det utvecklande, stimulerande och kreativitetshöjande. Johan har tidigare själv varit en del av sådan resa som företagare och får nu vara en del i det som stödjare till andra i sådan utveckling. Johans, och hela styrelsens samlade engagemang, ger inte bara det enskilda företaget bättre förutsättningar utan bidrar till ett bättre samhälle där både företagare och företag verkar. Han har stort intresse av ägar- och verksamhetsstyrning samt bolags- och teamutveckling, och han är ett extra bra stöd i frågor som rör ledarskap.

Jonas Nordin
Umeå

”Vi är en nyfiken och framåtsyftande ägare som vill vara med i början av företagsresan. Vi har god dialog med våra portföljbolag och vill att ni ska tycka att det är roligt att ha oss med på resan.”

Jonas arbetar som regionchef för Företagarna i Västerbotten och Norrbotten. En organisation med 30 lokalföreningar och cirka 2 500 medlemsföretag, som arbetar med politisk påverkan och sina medlemmar. Jonas var tidigare regionchef på Ung Företagsamhet i Västerbotten. Båda uppdragen handlar om regional utveckling och har gett honom ett brett nätverk bland företagare och politiker.

Företag skapar jobb, tillväxt, välfärd och samhällsutveckling. Att få jobba med att låta företagare bli så bra som möjligt är något som Jonas verkligen brinner för. Han är särskilt intresserad av företag som vill växa och bidrar gärna med kunskap gällande finansiering, kompetensförsörjning och andra viktiga frågor runt ett företags tillväxt. Han har också ett stort nätverk och kunskap inom det företagsstödjande systemet.

Marcus Claesson
Härnösand

”Vi innehar mycket kompetens, goda värderingar och visioner som gör skillnad för många.”

Marcus har alltid arbetat med entreprenörskap och företagsamhet genom olika uppdrag. Han har bland annat arbetat som utvecklare av och ledare inom skolväsendet, som regionchef för Ung Företagsamhet och nu som vd för Science centret Technichus som driver flera projekt inom entreprenörskap och innovation.

Marcus brinner för att få vara en del i företagens och entreprenörens utveckling från idé och koncept till färdig verksamhet. Han drivs av viljan att bidra med gott för Västerbotten och Västernorrland genom generering av arbetstillfällen och möjligheten att lyfta och utveckla innovativa, hållbara företag och entreprenörer. Marcus är ett extra bra stöd vad gäller företags- och processledning samt har ett stort kontaktnät.

Stig Wiklund
Sundsvall

Vi hjälper till att utveckla nystartade företag och får dem att lyfta.”

Stig är en väldigt uppskattad mental tränare, coach och föreläsare. Han är dessutom ordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland, styrelseledamot i Swedbank Sundsvall, ordförande i Norrskogs valberedning, delägare i ett företag som jobbar med minireningsverk samt hästägare. Och han har tidigare varit regionchef för LRF Västernorrland, landstings- och kommunpolitiker samt har erfarenhet från hotellverksamhet.

Stig är mycket engagerad i att stärka och utveckla människor och företag. Han har lång och god erfarenhet av att att bygga personliga mästare och mästerliga team. Stig är särskilt intresserad av områden där Riskkapitalstiftelsen verkligen kan göra skillnad och bidra till en stark utveckling i Västerbotten och Västernorrland.